СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ,
ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОДАТКИ ДО НИХ
Highslide JS
Сертифікат: Серія НД-І №117866
Highslide JS
Ліцензія: Серія АБ №466784
Highslide JS
Ліцензія: Серія АБ №506036
Highslide JS
Додаток до Ліцензії: Серія АБ №506036
АКТ
узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про перейменування комунального вищого навчального закладу -
училища хореографічного мистецтва
"Київська муніципальна українська
академія танцю імені Сержа Лифаря"
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до коледжу хореографічного мистецтва
"Київська муніципальна академія танцю
імені Сержа Лифаря"
в 2016 році